dictionary English German, Wörterbuch Englisch Deutsch · dict.blueseal.eu
English ⇔ German / Englisch ⇔ Deutsch

English - Deutsch, Deutsch - English


orient

DeutschEnglish
Orient {m} East [noun]
ausrichten orient [verb]